Inventive IT webshop, schemaläggning itArc Administration Inventive IT webshop, schemaläggning
Tillbaka Produkt: Inpasseringssystem v1.2

Inpasseringssystem
Version 1.2

Kvalité. Säkerhet. Kontroll. Användinging av IPS:
Inventive IT gör det enkelt för Er personal att genomföra in- och utpassering med hantering av personliga tillhörigheter.

Vår programvara, IPS, förenklar dokumentationen vid frekvent in- och utpasseringskontroll.
Programmet har stöd för slumpad stickprovskontroll med justerbar procentsats.

Personalens identitet fastställs genom både magnet- eller streckkodskort samt visuellkontroll
mot bild. Detta ökar säkerheten samt minskar utrymmet för misstag.
Enkel uppföljning möjliggörs genom export av loggboken direkt till ett Excel-dokument.

Vi på Inventive IT förespråkar backup av viktig data. Därför ingår(valbar) installation och
konfiguration av sådan programvara vid beställning av IPS.

Vi kan även leverera olika typer av passérkort och utrustning för inläsning av dessa.

Tillit är bra, kontroll är bättre.

 


  Vill ni veta mer eller se en demonstration?
- Kontakta oss
 
Läs in användare
Logga in användare med hjälp av magnetkort eller streckkod.
Sök
Sök efter användare med hjälp av personnummer, namn, företag, avdelning, samt kortnummer.
Lägg till användare
Skapa nya användare. Möjlighet att läsa in kortnummer direkt vid skapande av användare samt knyta bild till användare.
Logg
Lösenordsskyddad loggbok med sökfunktion för tidsintervall, namn, personnummer, in/ut. Här görs även inställning av stickprovskontroll.
Ändra användaruppgifter
Ändra inläst användare, skapa eller ändra användarspecifik anteckning, (kan användas för ex. avvikelser).
Hjälpavsnitt
Enkel och överskådlig användardokumentation
för de olika funktionerna, direkt i programmet.
Kontaktformulär - contact@inventive-it.se
Inventive IT
Presentation
Företagsfakta
Referenser
Kontakta oss
itArc webbsystem
E-handel
Planering / Schema
CMS / Publicering
Övriga webbsystem
Magento eCommerce
Joomla CMS
WordPress
vTiger CRM
liveZilla Live Support
Övrigt
Hosting
Support, installation & drift
Managed VPS
Kryptering / Datasäkerhet
Säkerhet & Analys
Relaterat
Filmklipp
E-conomic